Структура

Управителен съвет

проф. д-р инж. Румен Трифонов

Председател

Бойко Лечев

член

акад. Кирил Боянов

почетен председател

проф. д-р инж. Радослав Йошинов

Изпълнителен директор

Стефан Хаджитодоров

член

Васил Василев

член

Мая Томова

административен ръководител

Алексей Алексиев

член

Контролен съвет

Васил Грънчаров

Председател

Петко Русков

член

Ташо Ташев

SEO

Общо събрание

Представител на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Представител на Националната Излседователска Мрежа

Представител на Българска академия на науките

Представител на сдружение Съвет на ректорите на висшите училища