Цели

1.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МРЕЖИ И ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ, НАУЧНИ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ В СВЕТОВНОТОИНФОРМАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

2.ПОДПОМАГАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, УЧЕНИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ, КАКТО И ОТДЕЛНИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ДОСТЪП ДО ВИСОКОСКОРОСТНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3.СТИМУЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ПЪЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАНЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МРЕЖИ.