BREN

You can set this subtitle from the customizer.

GÉANT е сътрудничество на Европейските национални изследователски и образователни мрежи (NREN). Съвместно участват в поддържката и предоставят информационна екосистема от инфраструктура и услуги за напредък в изследванията, образованието и иновациите в глобален мащаб..

RIPE NCC е независима членска организация с нестопанска цел, която поддържа инфраструктурата на Интернет чрез техническа координация в нашия регион. Най-важна дейност е да действаме като регионален интернет регистър (RIR), предоставяйки глобални интернет ресурси и свързани услуги (IPv4, IPv6 и ресурси за AS номера) на членовете в региона на обслужване.

Съвместима с ЕС рамка за обществени поръчки за облачна инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS) и свързан софтуер като услуга (SaaS). По този начин сте сигурни, че обработката и съхранението на вашите данни ще отговарят на европейските и националните разпоредби.

eduGAINT

VPN

Услугата за интерфедерация eduGAIN свързва федерации за идентичност по целия свят, опростявайки достъпа до съдържание, услуги и ресурси за глобалната изследователска и образователна общност. eduGAIN включва над 70 федерации участници, свързващи повече от 8000 доставчици на идентичност и услуги.

Мрежата на НИМ/БИОМ

Комбинация от оптични пръстени, 10Gb MAN портове към доставчици на свързаност и 1Gb резервираност през преносната среда на ДАЕУ

Новини

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата на срещата

Допълнително ще получите подробна програма. Моля, потвърдете Вашето участие до 28 февруари 2023, като се регистрирате

ТУК

 
 предлага виртуална частна мрежа, която позволява възможността за установяване на защитена мрежова връзка, докато използвате публична мрежа.  Позволява криптиране на трафика, както и маскиране на самоличността. Това може да се използва от всички  изследователи и академични среди.
 

Мрежа на БИОМ

Проектът и мрежата GÉANT представляват високоскоростна и надеждна пан-европейска комуникационна инфраструктура, която обслужва научно-изследователската и образователна общност.

Топология

Мониторинг

Инструменти за наблюдение на мрежата BREN – http://netmon.acad.bg

Потребители

Научни и образователни институции

Поддръжка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.