Български (България)English (United Kingdom)

GÉANT

Проектът и мрежата GÉANT представляват високоскоростна и надеждна пан-европейска комуникационна инфраструктура, която обслужва научно-изследователската и образователна общност.
Съфинансирани от националните научно-изследователски и образователни мрежи и ЕК, проектът, известен още като GN3, и мрежата GÉANT навлизат в своята трета фаза, заедно със своите развойни дейности.
Главна цел на GÉANT е да бъде ценност и полза за обществото като предоставя възможности на научните общности в Европа и света, и преобразява начините им на взаимодействие и сътрудничество по водещи изследователски проекти.

Inspiring Science Education         iselogo
         

Целта на проекта е да осигури дигитални ресурси и възможности за учителите да им помогне да направят  обучението по-привлекателно и подходящо за  учениците. Учителите могат да им помогнат да направят свои собствени научни открития, да разбират природни и научни феномени, да им се осигури достъп до последните, интерактивни инструменти и цифрови ресурси без да напускат  класнита стая.

Като част от екипа на проекта ние се стремим да дадем възможност на европейските учители по природни науки да направят своето преподаване по-вдъхновяващо. Ще бъдат проведени пилотни дейности в 5000 основни и средни училища в 15 европейски държави. По време на тези пилотини дейности, учителите ще имат достъп до интерактивни симулации, образователни игри и eScience приложения и възможности за интегрирането им с извънкласни дейности