payday loans
Български (България)English (United Kingdom)
deutsch porno deutsch porno german porno german porno porno gratis sesso gratis porno amador free porn xnxx sesso gratis porno deutsch pornos porno porno sexe gratuit porno izle porno porno rokettube rokettube porno
Дейности

Сдружението има за предмет на дейност:

argaiv1948

 • осигуряване достъп на представителите на научната, изследователска и културна общност до европейски и световни комуникационни и информационни ресурси и мрежи;
 • организиране и провеждане на образователни курсове, семинари и обучение, включително и дистанционно сред научната и изследователска общност;
 • стимулиране развитието и организиране представянето и практическо приложение на авангардни компютърни и информационни технологии и мултимедийни информационни услуги;
 • издаване на печатни бюлетини и други информационни материали за популяризиране на дейността на сдружението;
 • всички незабранени със закон дейности, свързани с развитието на информационните и комуникационните технологии.

Предметът на допълнителната стопанска дейност обхваща следните дейности:

 • предоставяне на консултации и експертна помощ по подготовка, кандидатстване, защита и изпълнение на проекти в областта на информационните и комуникационните технологии;
 • обучение в областта на използване на информационните и комуникационни технологии;
 • организиране на конференции, семинари, симпозиуми, срещи, курсове и практически занятия за решаване на организационни, творчески, финансови и правни проблеми свързани с кибернетичното пространство и използуването на новите информационни и комуникационни технологии, както и превод и издаване на помощна литература, справочници, мултимедийни носители и други помагала с образователни цели в тази насока;
 • създаване и поддържане на Интернет портали за обмен на информация и идеи сред потребителите на научноизследователските мрежи, както и сред най-широки обществени слоеве и социални групи, ползващи новите комуникационни технологии;
 • предоставяне на достъп до световни научноизследователски мрежи и информационни ресурси на български организации и лица от сферата на научните изследвания, образованието и културата; участие в проекти в областта на информационните и комуникационни технологии;
 • други дейности, свързани с основните цели на Сдружението.