payday loans
Български (България)English (United Kingdom)
deutsch porno deutsch porno german porno german porno porno gratis sesso gratis porno amador free porn xnxx sesso gratis porno deutsch pornos porno porno sexe gratuit porno izle porno porno rokettube rokettube porno
Цели

Сдружението си поставя следните цели:

argaiv1948

  • съдействие за създаване и функциониране на научноизследователски мрежи и за интегриране на български образователни, научни и културни ресурси в световното информационно пространство;
  • подпомагане на участието на българските изследователи, учени, преподаватели и студенти, както и отделни висши учебни заведения в европейски и международни проекти, които изискват достъп до високоскоростна научно изследователска инфраструктура;
  • стимулиране на българската научна общественост и българските граждани за пълно използване на Паневропейските и световни научноизследователски мрежи.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

  • предоставяне на висшите училища и научни институти на необходимата информационна инфраструктура за създаване и поддържане на научноизследователски и други информационни мрежи;
  • определяне условията за свързването на висшите училища и научни институти с информационната инфраструктура и осигуряване връзката й с Паневропейската научноизследователска мрежа;
  • създаване и подържане на виртуални пространства (Интернет портали) за обмен на информация и идеи сред потребителите на научноизследователски мрежи;
  • подпомагане и участие в проекти и дейности, свързани с развитието на информационните технологии в България и чужбина;
  • подкрепа на обучението и квалификацията на учени, студенти и специалисти, работещи в областта на информационните технологии;
  • подпомагане на учебни заведения и институции, предоставящи образование в областта на информационните и комуникационните технологии.