Български (България)English (United Kingdom)
Добре дошли

на страницата на сдружение “Българска Изследователска и Образователна Мрежа” (БИОМ). БИОМ е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Основна цел на сдружението е да съдейства за създаването и функционирането на научно-изследователските мрежи в България и да подпомага интегрирането на българските образователни, научни и културни ресурси в световното информационно пространство.
За постигането на тази цел БИОМ предоставя на висшите училища и научните институти високоскоростна информационна инфраструктура и осигурява връзката им с Паневропейските и световни научно-изследователски мрежи.

 

 

 

 

 

 

xotext             

                   

Кръгла маса „Електронното управление и Интернет на нещата“

 

23 февруари 2018, София Хотел Балкан


Предварителна програма 


 

 

 

 

decorativebg

 

 

eu_egovern

Кръгла маса „Национални приоритети
в развитието на е-управлението“
 

под егидата на Европейския парламент

21 Април 2017 г.

 

На 21 Април 2017 г.в София хотел Балкан под егидата на евродепутати от групата на ЕНП в Европейския парламент се проведе кръгла маса на тема: „Национални приоритети в развитието на е-управлението“, организирана от Държавна агенция „ Електронно управление“, Българска академия на науките, Клъстер ИКТ и Клъстер „Информационни и комуникационни технологии – Благоевград“.

Приветствия към участниците в кръглата маса поднесоха г-н Росен Желязков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“, акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН и евродепутатите г-н Владимир Уручев и г-жа Ева Майдел.

Сред докладчиците бяха учени, експерти, представители на бизнеса - д-р Георги Шарков, национален координатор по кибер сигурността, чл.кор. Стефан Хаджитодоров, директор на ЦИНСО – БАН, проф. Тодор Тагарев, доц. Радослав Иошинов, директор на Лаборатория по телематика при БАН, Божил Добрев, директор на НИС при Софийски университет, експертът Елеонора Гецова, проф. Аврам Ескенази, ИМИ при БАН и като представител на  Клъстер „Информационни и комуникационни технологии- Благоевград“, проф. Станимир Стоянов, Пловдивски университет, Петър Статев, председател на УС на ЕКТ клъстър, Костадин Купенов, управител на фирма „Дот Нет България“ ЕООД, проф. Тодор Стоилов, ИИКТ БАН.

Представени бяха различни гледни точки по основните аспекти на е-управлението в светлината на Стратегията  за развитие на електронното управление в Република България в периода 2014 – 2020 г. и Пътната карта за развитието й през 2016-2020. Проведена беше и дискусия. В резултат беше формулиран и подписан Меморандум. В него участниците фиксират приоритети на развитието на е-управлението в Република България, обявяват интереса и ангажираността си с тях и се договарят за разнообразни форми на сътрудничество с подходяща за целта организация и финансиране.

Приветствия, презентации и доклади 

 

 

 

logo ise    Вече са известни победителите в конкурсa за учители, представили разработки, вдъхновени от големите идеи в науката, организиран от сдружение БИОМ и проекта Inspiring Science Education (ISE). Имената на победителите и спечелените награди можете да видите тук


Workshop Plovdiv 26 -28 Oct 2015

GEANT Services and Cybersecurity in CBP

 

 Банер
Банер
Банер